โกแบตเทิลลีก
ระดับ | ฤดูกาลที่ 11

เทรนเนอร์ทุกท่าน

ฤดูกาลถัดไปของโกแบตเทิลลีกมาถึงแล้ว และนี่เป็นฤดูกาลในแบบที่เราไม่เคยมีมาก่อน! อย่างที่ เรากล่าวไว้ข้างต้น เมื่อฤดูกาลที่ 10 สิ้นสุดลง โกแบตเทิลลีกจะเข้าสู่ฤดูกาลพักรบ

ระดับสูงสุดคือระดับ 20 และจะไม่สามารถเห็นการให้คะแนนได้