โกแบตเทิลลีก
ระดับ | ฤดูกาลที่ [[gbl.leaderboard.season]]
คอยติดตามระดับของฤดูกาลที่ [[(gbl.leaderboard.current_season * 1) + 1]]!
อัปเดตล่าสุด: [[gbl.lastUpdated()]]
  • ระดับจะขึ้นอยู่กับการจัดอันดับในเกมเมื่อวันก่อนสำหรับเทรนเนอร์ระดับ 7 ขึ้นไป
  • กระดานผู้นำมีกำหนดจะรีเฟรชในระหว่างเวลา 03.00 น. และ 05:00 น. เวลาประเทศไทย โดยประมาณทุกวัน อย่างไรก็ตาม อาจจะไม่มีการอัปเดตหากมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หรือมีปัญหาระบบ
  • เทรนเนอร์ที่ยังอยู่ในการลงโทษทางวินัยหรือมีชื่อเล่นเทรนเนอร์ที่ไม่เหมาะสมจะไม่ได้เข้าร่วมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[[$index + 1]]
[[trainer.leaderboard_rank]]
[[trainer.trainer_name || '(unknown)']]
ระดับ: [[trainer.rank_level]]
[[trainer.rating]]
แบตเทิลรวม: [[trainer.total_battles]]
กลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม