4 มกราคม 2564

กฎการแข่งขัน Pokémon GO Tour: Kanto Contest อย่างเป็นทางการ

อัปเดตล่าสุด: 4 มกราคม 2021

ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือชำระเงินใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อเข้าร่วมหรือชนะการแข่งขันครั้งนี้

เป็นโมฆะในกรณีที่ถูกห้าม การแข่งขันจะเปิดให้เฉพาะผู้มีถิ่นพำนักในประเทศที่แอปพลิเคชัน POKÉMON GO เผยแพร่อย่างเป็นทางการได้เข้าร่วมเท่านั้น ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศที่แอปพลิเคชัน POKÉMON GO ไม่ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 และผู้มีถิ่นพำนักในประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ซึ่งได้แก่ ประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน เบลารุส บราซิล พม่า จีน โคตดิวัวร์ (ไอโวรี่โคสต์) ไครเมีย คิวบา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิหร่าน อิรัก อิตาลี ไลบีเรีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน รัสเซีย ซูดาน และซิมบับเว

การเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมยอมรับกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้

Pokémon GO Tour: Kanto Contest (“การแข่งขัน”) เป็นการแข่งขันวัดทักษะ โชคจะไม่มีส่วนช่วยในการตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับการประเมินโดยกรรมการตัดสิน ซึ่งจะพิจารณาเลือกผู้ชนะ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ตามกฎเหล่านี้ และจะมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ดูรายละเอียดทั้งหมดด้านล่าง การแข่งขันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง ดำเนินการโดย หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Twitter

1. ข้อตกลงผูกพัน: หากต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน คุณต้องยอมรับกฎอย่างเป็นทางการของ Pokémon GO Tour: Kanto Contest (“กฎ”) เหล่านี้ ดังนั้น โปรดอ่านกฎเหล่านี้ก่อนเข้าร่วมเพื่อทำความเข้าใจ แล้วจึงยอมรับ การส่งโพสต์เข้าร่วมแข่งขัน ถือว่าผู้เข้าร่วมยอมรับกฎเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมไม่สามารถส่งโพสต์เข้าร่วมแข่งขันและไม่มีสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ที่อธิบายไว้ในกฎเหล่านี้ได้ เว้นแต่ว่าจะยอมรับกฎเหล่านี้ กฎเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุน โดยบังคับใช้กับกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน

2. คุณสมบัติ: บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน (“ผู้เข้าร่วม”) จะต้อง: (1) มีอายุขั้นต่ำที่ถือว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตอำนาจศาลที่ตนพำนักอยู่ (และมีอายุอย่างน้อยยี่สิบ (20) ปีในไต้หวัน ) ณ เวลาที่เข้าร่วม (2) ไม่เป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศที่แอปพลิเคชัน Pokémon GO ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 4 มกราคม 2021 หรือมีถิ่นพำนักในประเทศหรือภูมิภาคดังนี้ ได้แก่ ประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน เบลารุส บราซิล พม่า จีน โกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) ไครเมีย คิวบา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิหร่าน อิรัก อิตาลี ไลบีเรีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน รัสเซีย ซูดาน ซีเรีย ตุรกี หรือซิมบับเว (3) ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกหรือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ (4) มีบัญชี Pokémon GO และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมยอมรับว่า หากได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ ตนจะให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม หรือคำยินยอมที่จำเป็น เพื่อยืนยันคุณสมบัติในการเป็นผู้ชนะ หากไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำยินยอม อาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์ได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันถือเป็นโมฆะที่ประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน เบลารุส บราซิล พม่า จีน โกดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) ไครเมีย คิวบา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิหร่าน อิรัก อิตาลี ไลบีเรีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน รัสเซีย ซูดาน ซีเรีย ตุรกี ซิมบับเว และในพื้นที่ที่กฎหมายห้ามไว้ พนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้รับเหมา และผู้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในองค์กรของผู้สนับสนุน บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เอเจนซีโฆษณาและโปรโมชัน ตัวแทน และเอเยนต์ (“ผู้จัดการแข่งขัน”) รวมถึงสมาชิกในองค์กรของผู้จัดการแข่งขัน ครอบครัวใกล้ชิดของสมาชิกดังกล่าว (บิดา มารดา พี่ น้อง บุตร คู่สมรส และคู่ชีวิตของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะพำนักอยู่ที่ใดก็ตาม) และสมาชิกในครัวเรือน (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องเป็นญาติหรือไม่ก็ตาม) ของพนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ และกรรมการดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ได้ตลอดเวลา

3. ผู้สนับสนุน: การแข่งขันได้รับการสนับสนุนโดย Niantic, Inc. (“ผู้สนับสนุน”) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ One Ferry Building, Suite 200, San Francisco, CA 94111, USA

4. ระยะเวลาการแข่งขัน: การแข่งขันเริ่มต้นเวลา 09:00:00 น. เขตเวลาแปซิฟิก (PT) ของสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 4 มกราคม 2021 และสิ้นสุดเวลา 23:59:59 น. PT ในวันที่ 11 มกราคม 2021 (“ระยะเวลาการแข่งขัน”)
ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่ระบุเขตเวลาให้ถูกต้องตามเวลาท้องถิ่น ณ เขตอำนาจศาลของตนเอง การเข้าร่วมจะมีสิทธิ์ถูกต้องก็ต่อเมื่อกระทำในช่วงเวลาที่ถูกต้องตามระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

5. วิธีเข้าร่วม: ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ให้ถ่ายภาพหน้าจอโปรไฟล์ Pokémon GO ของคุณ รวมถึงภาพอวาตาร์ประจำตัวและชื่อเทรนเนอร์ของคุณ (“โปรไฟล์เทรนเนอร์”) หากต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน ให้โพสต์ภาพหน้าจอของคุณในระยะเวลาการแข่งขันตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Twitter และอัปโหลดภาพหน้าจอเป็นโพสต์ (“การส่ง”) ในบัญชี Twitter ของคุณ
  2. ในโพสต์ของคุณ โปรดระบุโปเกมอนสาม (3) ตัวที่จะรวมกันเป็นทีมภูมิภาคคันโต (ทีมต้องประกอบด้วยโปเกมอนที่พบได้ในภูมิภาคคันโต และต้องไม่มีโปเกมอนระดับ Legendary หรือ Mythical ซึ่งได้แก่ Articuno, Zapdos, Moltres, Mewtwo หรือ Mew) และ
  3. ติดแฮชแท็ก #PokemonGOTourContest ในโพสต์ของคุณ

จำกัดหนึ่ง (1) รายการต่อผู้เข้าร่วม โดยใช้บัญชี Twitter เพียงหนึ่ง (1) บัญชีตลอดช่วงการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าร่วมจะใช้บัญชี Twitter ได้เพียงแค่หนึ่ง (1) บัญชีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น บัญชี Twitter ของผู้เข้าร่วมจะต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะจนกว่าจะมีการประกาศผู้ชนะทั้งหมด ทั้งนี้ ทุกคนจะต้องส่งโพสต์เข้าร่วมภายในระยะเวลาการแข่งขัน ส่วนโพสต์ที่ได้รับหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ และจะถือว่าโพสต์นั้นเป็นโมฆะ หากไม่สมบูรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น ไม่มีชื่อผู้ใช้บัญชีและแฮชแท็กที่จำเป็น) ดัดแปลง ปลอมแปลง ได้มาจากการฉ้อโกง ล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามกฎ โพสต์ทั้งหมดจะถือว่าสร้างขึ้นโดยเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Twitter ที่ใช้ในการโพสต์เข้าร่วม และผู้ที่มีสิทธิ์ชนะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามที่อยู่อีเมลนั้น “เจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต” คือบุคคลธรรมดาที่เชื่อมโยงกับอีเมลโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือองค์กรอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการกำหนดอีเมลสำหรับโดเมนนั้น บัญชี Pokémon GO ของผู้เข้าร่วมจะต้องอยู่ในสถานะดีตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

6. ข้อกำหนดในการส่ง: นอกเหนือจากที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในส่วนที่ 5 ข้างต้นแล้ว โพสต์แต่ละรายการจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(ก) การส่ง รวมถึงชื่อเทรนเนอร์และชื่อโปเกมอนคู่หู ต้องไม่สร้างความเสื่อมเสีย หยาบคาย คุกคาม หมิ่นประมาท ดูหมิ่น กล่าวร้าย หรือมีเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ส่อเสียดทางเพศ หยาบโลน บิดเบือน ใส่ร้าย เลือกปฏิบัติในทางใดทางหนึ่ง หรือส่งเสริมความเกลียดชังหรือเป็นอันตรายต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ หรือไม่เป็นไปตามธีมและเจตนารมณ์ของการแข่งขัน
(ข) การส่งจะต้องไม่มีเนื้อหา สื่อ หรือองค์ประกอบใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดหรือขัดต่อกฎหมาย/ข้อบังคับที่มีผลในพื้นที่ที่สร้างการส่งนั้นขึ้น
(ค) การส่งต้องไม่มีเนื้อหาใดๆ (ไม่รวมเนื้อหาของผู้สนับสนุนตามที่กำหนดในที่นี้) สื่อหรือองค์ประกอบที่แสดงโฆษณา สโลแกน โลโก้ เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม หรือบ่งบอกถึงการสนับสนุนหรือการรับรองโดยบุคคลที่สามหรือหน่วยงานทางการค้า หรือที่ไม่อยู่ในเจตนารมณ์ของการแข่งขันที่กำหนดโดยผู้สนับสนุน ตามดุลยพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว
(ง) การส่งจะต้องไม่มี ไม่รวม หรือใช้เนื้อหา วัสดุ หรือองค์ประกอบใดๆ ที่เป็นของหรืออยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือนิติบุคคลนอกเหนือจากเนื้อหาและ/หรือสื่อของผู้สนับสนุนตามที่กำหนด
(จ) การส่งต้องไม่มีเนื้อหา องค์ประกอบ หรือสื่อใดๆ ที่ละเมิดการประชาสัมพันธ์ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เพิ่มเติมจากเนื้อหาและ/หรือสื่อของผู้สนับสนุนตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ส่งโพสต์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการส่งตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด การส่งผลงาน รวมทั้งสิทธิ์อื่นๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมในที่นี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมได้ให้สิทธิ์ในการส่ง รวมถึงโปรไฟล์เทรนเนอร์ อวาตาร์ และทีมโปเกมอน เพื่อโพสต์บนเว็บไซต์ใดๆ ที่ผู้สนับสนุนเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม ช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้สนับสนุน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter และ Instagram) หรือเว็บไซต์อื่นๆ ผู้เข้าร่วมยอมรับว่า ผู้ปลอดความรับผิด (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้โพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม ผู้ปลอดความรับผิดจะไม่รับประกันถึงการโพสต์รายการใดๆ

7. การตัดสิน: คณะผู้เชี่ยวชาญ (“คณะกรรมการ”) จะตัดสินโพสต์ที่ส่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน โพสต์จะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (i) ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของชุดอวาตาร์ (40%) (ii) ธีมทั่วไป (30%) และ (iii) องค์ประกอบของทีมโปเกมอน (30%)

ผู้เข้าร่วมที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจำนวนแปด (8) คนจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ชนะ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสมอกัน ผู้เข้าร่วมที่ได้รับคะแนนสูงกว่าในเกณฑ์ “ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของชุดอวาตาร์” จากคณะกรรมการ จะได้รับเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ชนะ หากยังคงเสมอกันอยู่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกชุดที่ผู้สนับสนุนกำหนด จะลงคะแนนตัดสินผู้เข้าร่วมที่ได้คะแนนเท่ากันอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ชนะถูกตัดสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เข้าร่วมที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลำดับถัดไปจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ชนะ ผู้เข้าร่วมรับทราบว่า การตัดสินประเภทนี้เป็นไปตามอัตวิสัยของกรรมการ

ราวๆ วันที่ 18 มกราคม 2021 ผู้มีสิทธิ์ชนะจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง Twitter ผู้มีสิทธิ์ชนะมีเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากการแจ้งเตือนเพื่อคัดค้านการได้รับเลือก หากผู้ที่มีสิทธิ์ชนะคัดค้านการที่ตนได้รับเลือกภายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และจะมีการเลือกผู้มีสิทธิ์ผู้ชนะรายอื่นจากผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ทั้งหมดตามเกณฑ์การตัดสินที่อธิบายไว้ในที่นี้ ผู้มีสิทธิ์ชนะแต่ละคนอาจต้องลงนามและส่งคืนคำประกาศคุณสมบัติและความรับผิด พร้อมกับเอกสารอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนอาจร้องขอ เพื่อดำเนินการส่งมอบรางวัลหรืออื่นๆ ผู้มีสิทธิ์ชนะจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวทั้งหมดภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะมีการริบรางวัลของผู้มีสิทธิ์ชนะดังกล่าว และผู้มีสิทธิ์ชนะรายอื่นจะได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่อธิบายไว้ในที่นี้ บัญชี Pokémon GO ของผู้มีสิทธิ์ชนะจะต้องอยู่ในสถานะดีตลอดช่วงกิจกรรม Pokémon GO Tour: Kanto ในเกมไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 โดยประมาณ เราจะบังคับใช้ข้อกำหนดการแจ้งเตือนทั้งหมด ตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ ภายในกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

8. รางวัล: มีรางวัลทั้งหมดแปด (8) รายการ แต่ละรางวัลประกอบด้วยการจำลองอวาตาร์ Pokémon GO ของผู้ชนะแต่ละคน (ตามที่แสดงในการส่ง) และนำเสนอในเกมบนแอป Pokémon GO เป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้ (“NPC”) ที่ PokéStop ทั่วโลกระหว่างช่วงกิจกรรมในเกมของ Pokémon GO Tour: Kanto ประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021 ชื่อเทรนเนอร์ของผู้ชนะแต่ละคน และทีมโปเกมอนจากการส่งจะได้รับการนำเสนอพร้อมกับ NPC ผู้เล่นแอป Pokémon GO จะสามารถต่อสู้กับ NPC และทีมโปเกมอนเหล่านี้ได้ที่ PokéStop ในช่วงกิจกรรม แต่ละรางวัลมีมูลค่าค้าปลีกโดยประมาณอยู่ที่ $0

โดยไม่อนุญาตให้โอน เปลี่ยน หรือตีค่ารางวัลเป็นเงินสด ยกเว้นกรณีในดุลยพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการแทนที่รางวัลทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยสิ่งที่มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า ในกรณีที่ไม่สามารถมอบรางวัลทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่อธิบายไว้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดการแข่งขันยังไม่ได้ดำเนินการและไม่ได้กำลังดำเนินการ และผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดๆ ที่เป็นการประกัน เป็นตัวแทน หรือรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในทางข้อเท็จจริงหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรางวัล หรือที่เกี่ยวกับการใช้ มูลค่า หรือรับประโยชน์ของรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพ สภาพทางกล ความสามารถในการขายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ยกเว้นการประกันมาตรฐานของผู้ผลิตที่อาจมีผลบังคับใช้กับรางวัลหรือส่วนประกอบใดๆ ได้ ในกรณีที่ไม่มีใครส่งโพสต์เข้ามาแข่งขัน ก็จะไม่มีการมอบรางวัล ภายใต้ข้อกำหนดข้างต้นที่เกี่ยวกับการแทนที่รางวัล หากมีการส่งเข้าแข่งขันอย่างน้อยแปด (8) รายการที่เป็นไปตามกฎเหล่านี้ ก็จะมีการแจกรางวัล

9. ภาษี: รางวัลทุกรายการจะมีมูลค่าหลังภาษีซึ่งผู้สนับสนุนต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ชนะมีหน้าที่ชำระภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บจากรางวัลแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว

10. เงื่อนไขทั่วไป: กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด และท้องถิ่นทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมจากการแข่งขันตามดุลยพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว หากเชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมได้พยายามบ่อนทำลายการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของการแข่งขันโดยการโกง หลอกลวง หรือเล่นอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความรำคาญ ละเมิด ข่มขู่ และคุกคามผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ผู้ชม ผู้สนับสนุน หรือผู้ตัดสิน

11. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ทางศีลธรรม) แห่งเนื้อหาของโพสต์ที่ส่งมาร่วมแข่งขัน (ยกเว้นตัวละครและเนื้อหา Pokémon GO ซึ่งจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้สนับสนุนหรือผู้ให้สิทธิ์) ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่รับผิดชอบในการได้มาซึ่งการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม ผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นเจ้าของ ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าตัวผู้เข้าร่วมเองไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

12. ความเป็นส่วนตัว: ผู้เข้าร่วมรับทราบและตกลงว่าผู้สนับสนุนอาจรวบรวม จัดเก็บ แบ่งปัน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมให้แก่ผู้สนับสนุนตลอดการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ผู้สนับสนุนจะใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งระบุไว้ที่ https://www.nianticlabs.com/privacy/en/ โดยมีวัตถุประสงค์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการแข่งขัน และการยืนยันตัวตน อายุ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล ชื่อผู้ใช้ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วม ในกรณีที่โพสต์ของบุคคลนั้นมีสิทธิ์ได้รับรางวัล และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามที่กฎหมายอนุญาต และอาจมีการโอนข้อมูลของผู้เข้าร่วมออกจากประเทศที่ตนมีถิ่นพำนักอยู่ไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย ประเทศอื่นๆ ดังกล่าวอาจไม่มีกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่คล้ายคลึงหรือถือว่าเพียงพอเทียบเท่ากับของประเทศที่ผู้เข้าร่วมมีถิ่นพำนักอยู่ ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันถือครองไว้ โดยเขียนถึงผู้สนับสนุนไปยังอีเมลนี้ contests@nianticlabs.com

13. การประชาสัมพันธ์: ตามเงื่อนไขของการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมให้สิทธิ์ผู้สนับสนุน บริษัทย่อย เอเยนต์ และบริษัทคู่ค้า เป็นใบอนุญาตชนิดถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ ครอบคลุมทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาด เพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณะ สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และแสดงเนื้อหาของโพสต์ที่ส่งเข้าร่วมต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของผู้เข้าร่วม ชื่อเทรนเนอร์ ภาพหน้าจอ ภาพบุคคล รูปภาพ รูปถ่าย ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อ (1) จุดประสงค์ในการอนุญาตให้ผู้สนับสนุนและคณะกรรมการตัดสินประเมินโพสต์ตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน และ (2) กระทำการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การตลาด การโฆษณา และโปรโมชัน ทั้งต่อสาธารณะหรือกลุ่มอื่นๆ ผู้เข้าร่วมขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยรูปแบบใดๆ และการเรียกร้องทางกฎหมายทุกประการ รวมถึงการหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การรุกล้ำความเป็นส่วนตัว และการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโพสต์และการใช้งาน ทั้งนี้ อาจมีการขอให้ผู้เข้าร่วมกรอกเอกสารอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้

14. การรับประกันและการชดใช้: ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะชดใช้ค่าเสียหายและยอมรับที่คุ้มครองผู้จัดการแข่งขันทุกเมื่อจากการชดใช้และต่อความรับผิด การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำ การผิดนัด หรือการละเว้นของผู้เข้าร่วม/หรือการละเมิดของการเป็นตัวแทน หรือการรับประกันใดๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผู้เข้าร่วมทุกคนตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และไม่ทำอันตรายต่อผู้จัดการแข่งขันทั้งจากและต่อการเรียกร้อง การกระทำ การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีใดๆ รวมถึงการบาดเจ็บ การสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหายใดๆ ทั้งต่อบุคคลหรือทรัพย์สินรวมถึงการเสียชีวิต ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามที่สมเหตุสมผล) ทั้งที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้เข้าร่วม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หรือ (ก) การเข้าร่วมใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อัปโหลดหรือจัดหาให้โดยผู้เข้าร่วมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลใดๆ หรือทำให้บุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัว (ข) การบิดเบือนความจริงใดๆ ที่จัดทำโดยผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน (ค) ผู้เข้าร่วมไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ (ง) การเรียกร้องโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาของกฎเหล่านี้ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกับการแข่งขัน (จ) การยอมรับ การครอบครอง การใช้ในทางที่ผิด หรือการใช้รางวัลหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการเข้าร่วมในการแข่งขันนี้ (ฉ) ความผิดปกติหรือปัญหาอื่นๆ ในเว็บไซต์การแข่งขัน (ช) ข้อผิดพลาดใดๆ ในการรวบรวม การประมวลผล หรือการเก็บรักษาข้อมูลรายการ หรือ (ซ) การพิมพ์ผิดหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการพิมพ์ การนำเสนอหรือการประกาศรางวัลหรือผู้ชนะ

15. การหมดสิทธิ์: การที่ผู้เข้าร่วมไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้และ/หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวตน อายุ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ หรือสิ่งที่คล้ายกันภายในบริบทของการแข่งขัน อาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมหมดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

16. อินเทอร์เน็ตและปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ : ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติใดๆ หรือความล่าช้า การสูญหาย ความเสียหาย การนำไปผิดที่ ความไม่สมบูรณ์ การไม่สามารถส่งได้ หรือการถูกทำลายของโพสต์ เนื่องจากข้อผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลว ไม่สมบูรณ์ หรืออ่านไม่ออก หรือความผิดปกติของการส่งข้อมูลทางโทรคมนาคมอื่นๆ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลว การเชื่อมต่อเครือข่ายหลุด หรือไม่พร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือความผิดพลาดจากระบบ/มนุษย์ ความผิดปกติทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์หรือสายการเชื่อมต่อ สายเคเบิล การส่งสัญญาณดาวเทียม เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัญหาการรับส่งข้อมูลติดขัดบนอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ที่จัดการแห่ง หรือหลายปัญหาร่วมกัน รวมถึงความผิดปกติของการสื่อสาร โทรคมนาคม สายเคเบิล ระบบดิจิทัล หรือดาวเทียมอื่นๆ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถของผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน

17. สิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือตัดสิทธิ์: หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่การแข่งขันไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ผู้สนับสนุนตั้งใจไว้ รวมถึงการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การแก้ไขดัดแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในพื้นที่ หรือสาเหตุอื่นใดที่ทำให้เสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของการแข่งขัน ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยุติ แก้ไข หรือระงับการแข่งขัน และหากมีการยุติการแข่งขันลง ผู้สนับสนุนอาจเลือกผู้มีสิทธิ์ชนะการแข่งขันจากบรรดาผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ส่งโพสต์เข้าร่วมแข่งขันก่อนการยุติ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ละเมิดกฎเหล่านี้ หรือแก้ไขดัดแปลงขั้นตอนการส่ง หรือส่วนอื่นใดของการแข่งขันหรือเว็บไซต์การแข่งขัน ความพยายามกระทำการใดๆ ของผู้เข้าร่วมที่จงใจสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์การแข่งขัน หรือบ่อนทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของการแข่งขัน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และหากมีความพยายามดังกล่าว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องการชดเชยใดๆ ทั้งหมดที่มีจากผู้เข้าร่วมดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

18. ไม่ใช่ข้อเสนอหรือสัญญาจ้างงาน: ไม่มีกรณีใดที่จะถือว่าการส่งเข้าร่วมแข่งขัน การมอบรางวัล หรือประการใดๆ ในกฎเหล่านี้จะถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอหรือสัญญาจ้างงานกับผู้สนับสนุนหรือผู้จัดการแข่งกัน ผู้เข้าร่วมรับทราบว่า การส่งโพสต์เป็นไปโดยสมัครใจ และไม่ได้เป็นความลับหรือเป็นส่วนตัว ผู้เข้าร่วมรับทราบว่า ขณะนี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ ไว้วางใจ เป็นตัวแทน หรือความสัมพันธ์อื่นๆ หรือสัญญาโดยนัยว่าเป็นจริงระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนหรือผู้จัดการแข่งขัน และไม่มีการกำหนดความสัมพันธ์ดังกล่าวเมื่อมีการส่งของผู้เข้าร่วมภายใต้กฎเหล่านี้

19. ข้อจำกัดความรับผิด: ผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบต่อ (ก) โพสต์ที่สูญหาย ส่งช้า เสียหาย ถูกทำลาย ล่าช้า ถูกขโมย นำไปผิดที่ ไม่สมบูรณ์ หรืออ่านไม่ออก โพสต์หรือความคิดเห็นใน Twitter หรือรายการที่ส่ง โพสต์หรือความคิดเห็น Twitter ที่ได้รับผ่านช่องทางที่ไม่ยอมรับหรือผิดกฎหมายทั้งหมด ซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ (ข) ความล้มเหลวทางเทคนิคใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำงานผิดพลาดของโทรศัพท์ ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ผู้ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ (ค) ความไม่พร้อมใช้งานหรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ได้ (ง) การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเข้าร่วมหรือการแข่งขัน หรือ (จ) ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การพิมพ์ผิด ข้อผิดของระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในข้อเสนอหรือการจัดการแข่งขันหรือการตัดสินโพสต์ที่ส่งมาแข่งขัน ผู้เข้าร่วมยอมรับว่า การเรียกร้อง การตัดสิน และรางวัลทั้งหมดจะถูกจำกัดไว้ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมแข่งขัน (แต่ไม่ใช่การพัฒนาโพสต์ที่ส่งมาแข่งขัน) ทั้งนี้ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมทนายความในกรณีใดๆ และผู้เข้าร่วมจะสละสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้องความเสียหายที่เป็นบทลงโทษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ความเสียหายที่เป็นผลมาจากสิ่งอื่น และความเสียหายอื่นใดนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสิทธิ์ทั้งหมดที่จะให้เพิ่มความเสียหายเป็นหลายเท่าหรือเพิ่มขึ้นอย่างใดก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากสิ่งอื่น ข้อความข้างต้นจึงอาจไม่มีผลกับคุณ

20. อำนาจศาลและการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดี: กฎเหล่านี้เหล่านี้ได้รับการควบคุม ตีความ และอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด หากบทบัญญัติใดๆ ของกฎเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือทั้งหมดในที่นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ตามขอบเขตอำนาจสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ์ในการดำเนินคดี ขอคำสั่งห้ามกระทำจากศาล หรือการดำเนินการอื่นๆ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนอันเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้จะถูกยกเว้น และถือว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้สละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งต่อสิทธิ์ดังกล่าว

21. ข้อพิพาทและเงื่อนไขการบริการ: ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมยอมรับว่าข้อพิพาททั้งหมดระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือลักษณะใดก็ตามที่เกิดจากกฎเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการมาตรฐานของผู้สนับสนุน ซึ่งระบุไว้ที่ https://nianticlabs.com/terms/ ผู้เข้าร่วมยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ อันเป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วม

22. รายชื่อผู้ชนะ: จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะต่อสาธารณะในหน้าของผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่กฎหมายกำหนด