5 ตุลาคม 2564

Pokémon World Championships 2022

Pokémon World Championships 2022

การแข่งขัน Pokémon World Championships 2022 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ได้เพิ่ม Pokémon GO เข้าไปในรายการแข่งเป็นที่เรียบร้อย!

รายละเอียดต่าง ๆ เช่น วิธีรับสิทธิ์ในการผ่านเข้ารอบการแข่งขันในญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะประกาศให้ทราบในภายหลัง